Buhay sa Lupa

Ilang taon ng pagaalay ng buhay sa lupang inaakalang magdurugtong sa kanilang hininga siya palang lupang paglilibingan sa kanila ng buhay. Dugo’t pawis ang pinunla sa  sa lupang magtatawid sa kanila sa buhay, siya palang maghahatid sa kanila sa sa mabilis na pag hagod ng huling buntong hininga.

Minsan nang naging matindi ang usapin tungkol sa pagpapamahagi ng lupa sa Hacienda Luisita, sa panahon ng pamumuno ng dating pangulo na si Cory Aquino. Humantong ito sa isang trahedya, ang Mendiola Masacre kung saan labing isa katao ang nasawi at mahigit isang daan naman ang sugatan. At nagyon, matapos ang dalawamput tatlong taon,bumabalik nanaman ang usapin sa lupain, at ang kasalukuyang pangulo ay nagmulang muli sa pamilya ng mga may ari ng Hacienda Luisita.Usapin tungkol sa tinatawag na “Compromise Agreement” sa pagitan ng mga May ari ng sinasabing may ari ng HLI at ng mga magsasaka.Nilalaman ng kasunduan na Imbes na lupa ang ipamimigay sa kanila, ay “Shares of Stocks” na lamang.Sa pagpili dito ng mga magsasaka, makakatanggap sila ng libreng tulong pinansyal mula sa HLI.

Tila nga naman na napakagandang pakinggan ng sistema. Bukod sa magiging may ari sila ng HLI, bibigyan ka pa ng libreng tulong pinansyal at makakatanggap pa din sila ng sahod sa kanilang pagseserbisyo. Sa ilalim ng kasunduang ito, matinsing pananamantala ang natamo ng mga magsasaka. Sinamantala ng mga may ari ng lupain kawalan ng kaalaman ng mga magsasaka sa mga teknikal na bagay tungkol sa pagnenegosyo para sila ay malamangan at para sa sarili nilang interes. Kung ang isang magsasaka ay hindi nakapagaral,mang mang sa madaming mga bagay, Kapag pinapili siya sa pagitan ng lupa at Shares of stocks, at sinabi na kapag may ari ng shares, ibigsabihin ay isa siya sa may ari,bukod pa, makakatanggap siya ng pera bilang tuong pinansyal at bibigyan pa din siya ng sahod kapalit ng kaniyang serbisyo sa lupain. Natural lang na piliin niya ang stocks kaysa sa lupa na hindi namna sinigurado sa kanila ang kalagayan.Samahan pa ng pananakot at ilang mga panloloko sa pamamagitan ng paggamit sa mga huwad na taong magrerepresenta daw sa mga magsasaka.Ginamit nila ang sinasabing stock distribituon option (SDO) para linlangin ang mga magsasaka at mapilitan ang mga ito na huwag piliin ang lupa.Sinamantala nila ang pagkalam ng sikmura ng mga magsasaka upang muli ay mapagsamantalahan nanaman nila ang mga ito.Lupa ang nais ng mga magsasaka, ngunit panlilinlang at lubusang pananamantala ang lagi’t lagi nalang ibinibigay sa kanila ng mga panginoong may lupa at maging ng ating gobyerno upang manatili pa din sa kanilang mga kamay ang lupang matagal na nilang inangkin.

Simple lang naman ang hiling ng mga abang magsasaka na ito, ang ibigay sa kanila ang lupang matagal nang dapat nasa kanila at sila namang talaga ang nag,mamay ari, ngunit lubhang napakahirap nito gawin para sa mga sinasabing mga may ari ng lupa at maging sa mismong ating gobyerno. Sa loob ng mahabang panahon,inilaan ng mga magsasaka ang kanilang mga buhay para sa lupang itinuturing nilang kanilang mga buhay. Naglingkod ng tapat, inialay ang sarili, ilang galong pawis nila ang pumapatak sa bawat araw ng pagtatrabaho, ngunit sa kabila nito, kakarampot na halaga lamang ang kanilang natatanggap, hindi pa sasapat kahit dampian man lang ng kauinting pagkain ang lalamunan. Samantalang sa ilang oras ng pagkayod ng mga magsasaka sa isang araw, limpak limpak na pera ang kinikita ng mga may-ari ng lupa, sobra sobra pa para sa pagkain ng ilang daang tao.Sa paghiling ng mga magsasaka sa kanilang karapatang kay tagal na panahon nang tinanggal sa kanila,sa pagdaing nila sa pagsasamantalang kanilang iniinda sa loob ng mahabang taon, kamatayan ang sa kanila’y itinugon.Pilit ibinabaon sa lupa ang tinig ng mga magsasakang dumadaluyong sa tainga ng sambayanan.

Ang mga magsasaka ang bumubuhay sa lupang bumubuhay din naman sa mga mapagsamantalang umaangkin dito, ngunit sila pa din ang pangunahing naghihirap, pinagsasamantalahan at tinatapakan. Sila pa ang naghihikahos at walang makain, sila pa ang ibinabaon sa mismong lupang kanilang binubuhay.Sila ang higit na may karapatan sa lupang pilit inaangkin sa kanila, ngunit wala silang magawa sapagkat tanging ang mga naghaharing uri lamang ang pinakikinggan sa lipunang ito. Tanging ang mga nasa itaas na uri sa lipunan ang nasusunod, ang kumokontrol sa lahat, at ang mga maliliit na tao, ang mga mahihirap ay inaalisan ng karapatan sa lipunan.At kailan man hindi  pakikinggan ng ating gobyerno ang mga magsasaka, mananatiling nakatakip ang mga mata’t tenga sa kanila, at hinding hindi ibibigay sa kanila ang tunay na reporma sa lupa sapakat ang mga mapagsamantalang panginoong may lupa mismo ay nasa loob ng ating gobyerno at siya mismong nagpapatakbo dito.

Kailan ba pakikinggan ng tao ang malakas na hiyaw ng mga magsasaka. kailan titigil sa pagbibingi bingihan ang ating gobyerno. kailan titigil sa pananamantala ang mga panginoong may lupa? kailan makakamit ng mga magsasaka ang tunay na hustisya.Kailan ba mahahaplos ng kanilang mga palad ang lupang pinagalayan nila ng kanilang buhay.Kailan ba titigil ang malalakas na pagtangis na dumadaluyong sa bawat sulok ng bansa.

Bawat butil ng lupang dinampian ng mga palad ng magsasaka ay katumbas ng kanilang bawat paghinga. Sa bawat butil ng lupang kanilang binungkal,buhay nila’y naroon.

▬ Duolos


“Lupa ang simula ng lahat ng bagay,dyan din sisibol ang binhi ng bagong pagasa at buhay”

▬ Amado V. Hernandez
Suportahan natin ang pakikipaglaban ng mga magsasaka tungo sa pagkakamit ng kanilang karapatan at pagbawi ng kanilang mga buhay.

Advertisements

~ by angmalaya on August 31, 2010.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: