NO TO BUDGET CUT!

▬ Daday

Ilang taon nang tumatangis, sumisigaw sa pagasang mapakikinggan ang mga kaluluwa sa lansangan. Umaasang nawa’y ibalik ang karapatang minsang ipinayakap sa kanila, ang karapatang pilit inagaw ng mga mapanamantalang magnanakaw.

“Unti unti nang binabawasan ng estado ang inilalaan nitong badyet para sa mga State Universities and Colleges (SUCs) upang hayaan na ang mga ito na suportahan ang sarili”, iyan ang kamakailan lang na ipinahayag ng bagong upong pangulo ng bansa. Mga katagang yuyurak sa damdamin ng bawat kabataang maralita na minsang binigyan ng pag asang makararating sa dulo ng kanilang mga panaginip. Ang dati’y maliwanag na landas na kanilang tinatanaw ay unti unti nang nagdidilim.

Ang pagbabawas ng badyet para sa edukasyon ay hudyat ng tila bahang pagtaas ng halaga ng pagaaral na lulunod sa bawat estudyanteng mahihirap. Kung sa kasalukuyang panahon na mayroon pa ding ilang mga paaralan na may mababang matrikula ay kakaunti pa din ang nakakapag aral, papano nalang kaya kapag tuluyan nang nagtaas ang matrikula sa mga pampublikong paaralan. Ang mga pampublikong paaralan ang nagsisilbing tanglaw ng bawat maralitang pamilyang Pilipino sa madilim na mundong kanilang kinasadlakan. Ngunit sa tuluyang pagaabandona ng ating estado sa sektor ng edukasyon,ang tanging natatanaw nilang liwanag na papawi sa matinding kadiliman ay tuluyan nang maglalaho. Ang pagaasa na maabot pa ang kanilang mga pinapangarap ay tuluyan ng guguho.

Isang malakas na pagtangis para sa dapat makarinig,ang EDUKASYON ay karapatang matamasa ng lahat at hindi lamang ng mga may kaya sa buhay. Hindi ito isang negosyo, hindi kalakal, hindi kompetisyon, hindi pribelehiyo. Mataas na badyet sa edukasyin ang kailangan para sa kasiguraduhan ng kinabukasan ng bawat mamamayan, at hindi ang mataas na matrikula.

Ipaglaban natin ang mataas na badyet sa EDUKASYON!

Ang edukasyon ay karapatan ng bawat mamamayan, nararapat lamang na ang lahat ay magtamasa nito!

~ by angmalaya on September 24, 2010.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: