Sulong

Tapusin na ang panahon ng pagsasawalang bahala, pagbubulag bulagan at pananahimik.

Dumating na ang araw ng ating pagsulong,Kumilos tayo’t palayain ang sarili mula sa gapos ng kahapon.

Wala ng oras para tayo’y matakot at mamaluktot,

Bawat segundong lumilipas ay mahalaga,Ang oras ay hindi natin mapipigilan, ang oras ay hindi natin hawak.

Bawat sandali’y ilaan sa pakikibaka,suungin ang landas ng pagpapalaya,humakbang pasulong sa inaasam na bukas.

Ang pagdaluyong ng mga api’y hudyat ng panibagong araw!Ang mapulang silanga’y atin ding matatanaw,at mithi nating kalayaay makakamtan.

~ by angmalaya on January 14, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: