Tuwid na daan

Nagbagong anyo ang papet ng puting payaso, kunwaring inaliw ang matang sa kanya’y nakatingin,binulag, upang ihulog sa hukay na maglalagot sa kanilang mga hininga.

Kay tagal na panahon nang nakalugmok at nagtitiis ng sambayanan, inalila,inabuso,ginawang dayuhan sa sariling bayan,at sa pagdaan ng labing apat na pinuno, muling pinangakuan ng inaasam asam na pagbabago. Maaari na tayong mangarap muli ang banngit ng bagong upo pa lamang na pangulo. Sa wakas ay tatahakin na ng binisabos na samabayanan ang tuwid na daan patungo sa pagbabago. Ngunit nasaan ang Pagbabago sa loob ng tuwid na daan ng mamang nasa trono?

Sa ilalim ng matinding init na nagmumula sa pulang tanglaw sa kalangitan, mga buhay na likido’y pumapatak mula sa katawan ng sambayanang paulit ulit na minamasaker, wala pa ding tigil ang malalakas na hiyaw na palagiang dumadaluyong sa tatlong bahagi ng bayan. Nasaan ang pagbabago?

Ang mga taong nagpapagal sa umaga’t hapon, nagbubungkal ng lupang sa kanila’y matagal nang ninakaw, iilang panginoon ang sa mahapong pagyuko’t pagpupunla ang nakikinabang,patuloy silang pinagsasamantalahan,Nanatiling bulag at bingi ang nasa trono sa kanilang pag daing at pag tangis. Nasaan ang pagbabago? ito ang matuwid na daan.

Mamamayan sa kalunsuran, buong panahon at lakas nila ang sa paggawa’y inilaan, ngunit ang kabayara’y di sapat, patuloy na ginugutom at sa panibagong araw walang magagawa undi muling bumalik sa lugar na humihigop sa kanilang mga lakas. Iilang naghahari ang sa kanilang pag gawa’y nagpapasasa. Nasaan ang pagbabago? ito ang matuwid na daan.

Ang mga estudyante na sana’y nasa loob ng silid aralan at lumilinang ng pagkatuto, ay nasa lansangan, sumisigaw at lumalaban, para sa edukasyong pinagkakait sa kanila, sa edukasyong ninanakaw sa kanila. Nasaan ang pagbabago? ito  ang tuwid na daan.

Sa sandaling panahon pa lamang ng pagkakaluklok, kabikabilaang paghihirap ang sa atin ay ipinaranas. Kay raming mahihirap ang inalisan ng tirahan, ginawang dayuhan sa sarili nating bayan. Mga serbisyong dapat sana’y para sa mamamayan, ginawang negosyong sa mga gahamang dayuhan naglilingkod. Nasaan ang pagbabago? Ito ang matuwid na daan.

Nasaan na ang pagbabagong kay tagal nang inaasam ng mga mamamayan? pagbabagong papawi sa matagal nang paghihirap na dinaranas ng sambayanan. Pagbabagong lalagot sa pagsasamantala ng tao sa kapwa niya tao. Pgababagong tatapos sa tanikala.

 

Iisa lang ang daan sa pagbabago. Mabundok, maputik, lubak-lubak, mabato at matarik ang tanging daan sa mithing pagbabago. Mahaba mang paglalakbay ang tatahakin, ilang bagyo man ang suungin, madilim man ang daan na lalakaran sa ilalim ng liwanag ng buwan, hinding hindi tayo titigil. Ito ang tanging daang lalagot sa tanikala, ang tanging daan sa pagtanaw sa pulang tanglaw sa silangan, ang tanging daan sa mithing pagbabago, sa mithing kalayaan.

 

 

 

~ by angmalaya on February 20, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: