Buhay at Panirahan

By: Daday

Matayog na mga gusali, larawan ng isang maunlad na lipunan, ng isang saganang bayan. Sa likod ay nagkukubli ang mga bulok na barung barong,mabahong eskenita,mga mukhang binusabos at minasaker ng estado.

Mabaho, marumi, masikip at madilim sa bawat mga eskinitang malalakaran sa lugar na pinaninirahan ng mga taong tinatawag na mga “Iskwater”. ▬Iskwater, yung mga tao na walang sariling tirahan at nagtayo lang bigla ng bahay mula sa pira pirasong kahoy sa hindi naman nila lupang pag-aari. Masakit sa mata, panira sa sana’y magandang tanawin sa kalungsuran, madudungis, mababaho at mga taong ugat ng mga krimen na nagaganap ating lipunan. ganyan kung papaano silang tukuyin ng karamihan sa atin.▬ Mula sa pinagtagpi tagping piraso ng mga kahoy, semento at yero, isang munting barung barong ang nalilikha, at ito ang nagsisilbing kanirang tirahan. Sapat nang proteksyon laban sa lamig ng gabi, sa patak ng ulan mula sa kalangitan, at sapat ng himlayan ng hapong katawan sa buong araw na pakikipagpatintero sa buhay. Sa isang maliit na tahanang kanilang maituring, isang pamilya ang naninirahan, nagsisiksikan, pilit na namamaluktot,nagkakasya sa kaunting espasyo.

Nagkalat sa iba’t ibang bahagi ng kalungsuran ang ganitong imahe, pero dahil masakit daw sila sa mata at panira sa sana’y magandang larawan ng kaunlaran, unti unti na silang tinatanggal, nililinis na parang mga basurang nagkalat sa daan.Tinataboy at basta basta nalang itinatapon sa lugar na siyang mabilis na mag lalagot sa kanilang mga hininga. Di alintana kung sino man ang masaktan, di alintana may mga buhay mang masawi, ang sa kanila’y mahalaga malinis ang sa paningin ng mga hari ay mga kalat, mga sagabal na haharang upang mga bagong gusaling magtitipon sa lahat ng yaman ng bansa’y maitayo.

Nitong mga nagdaang araw sunod sunod ang mga naging demolisyon ng mga kabahayan sa iba’t ibang bahagi ng kalungsuran, Sapilitang pinapaalis ang bawat pamilya sa tahanang kanila nang kinagisnan, at lupang inakala nilang kanila. Sa tuwing may mangyayaring demolisyon, hindi naiiwasan ang kaguluhan, ang may masaktan at sa kalunos lunos ay ang may magbuwis ng buhay. Ang mga sinasabing alagad ng batas na ang pangunahing tungkulin ay ang paglingkuran at protektahan ang mamamayan ang siyang nagiging instrumento ng mga hari upang dahasin ang mga taong tanging layunin ay ipagtanggol ang kanilang karapatan sa paninirahan at ipaglaban ang kanilang mga buhay.

Ang mga lupang pinagtitirikan ng mga maliliit na barung barong ay ang lupang siyang napusuan ng mga dayuhan para pagtayuhan ng kanilang malalaking gusali para sa kanilang mga negosyong magbibigay sa kanila ng yaman. Ang malalaking malls na siyang palagiang binibisita natin sa tuwing nais natin aliwin ng luho ang ating mga sarili ay minsang kinatatayuan ng mga maliliit na tahanan. Minsang pananirahan ng maraming pamilya, minsan ding pinagdanakan ng dugo para protektahan. Libu-libong pamilya ang itinapon sa lugar na magsisilbi na ring libingan sa kanila upang maitayo lamang ang mga gusaling pangunahing magsisilbi sa mga dayuhang kapitalista, gusaling iilang naghaharing uri lang nakikinabang, gusaling unti unting pumapatay sa sambayanan. Ang mga mismong mamamayan ng ating bansa ang siyang marahas na iinaboy, inalisan ng kabuhayan, panirahan at lupa sa sarili nilang bansa. Sila’y naging mga dayuhan sa sariling lupang kanilang pinagsilangan, naging mga kalat sa sa sariling bansa na dapat malaya nilang pinamumuhayan.

Sa bayan kung saan ang mismong mga mamamayan nito ang siyang nagiging dayuhan, inaalisan ng kabuhayan, panirahan at ng karapatan mabuhay, saan pa ang maaring tunguhin ng sambayanan?

Advertisements

~ by angmalaya on March 25, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: